24 Nisan 2014 Perşembe

50 Bin koruma memuru alımı yapılacak işte detaylar


2014 ÖSYM başvuru kılavuzu indir (YGS Başvuru Formu - Aday İşlemleri)

2014 ÖSYM başvuru kılavuzu indir ÖSYM, 2014'te yapılacak sınavlara ilişkin yayınladığı klavuzda başvuru tarihlerini açıkladı. (YGS Başvuru Formu - osym.gov.tr) ÖSYS 2014 yılı yaplacak sınavlara ilişkin başvuru tarihleri ne zaman yapılacak. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. YGS Başvuru kılavuzu yayınlandı. 2014 ÖSYM YGS başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM, 2014 senesinde gerçekleştireceği sınav tarihlerini öğrenmek için tıklayınız. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvuru tarihleri belli oldumu? 2014 yılı YGS ve LYS'ye girecek adayların merakla beklediği tarih belli oldu. ÖSYM, 2014 YGS ve LYS tarihlerini sitesinden açıkladı.

14 Ocak 2014 Salı 13:07

Sponsorlu Bağlantılar

2014 ÖSYM başvuru kılavuzu indir (YGS Başvuru Formu - Aday İşlemleri)
2014 ÖSYM başvuru kılavuzu indir ÖSYM, 2014'te yapılacak sınavlara ilişkin yayınladığı klavuzda başvuru tarihlerini açıkladı. (YGS Başvuru Formu - osym.gov.tr) ÖSYS 2014 yılı yaplacak sınavlara ilişkin başvuru tarihleri ne zaman yapılacak. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. YGS Başvuru kılavuzu yayınlandı. 2014 ÖSYM YGS başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM, 2014 senesinde gerçekleştireceği sınav tarihlerini öğrenmek için tıklayınız. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvuru tarihleri belli oldumu? 2014 yılı YGS ve LYS'ye girecek adayların merakla beklediği tarih belli oldu. ÖSYM, 2014 YGS ve LYS tarihlerini sitesinden açıkladı.

2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 2 Ocak 2014 tarihinde başlayacak ve 15 Ocak 2014 tarihinde sona erecektir.

ÖSYM Tarafından yapılan açıklama:
2014-ÖSYS’ye (Sınavsız Geçiş dâhil) ilişkin başvurma, başvurma koşulları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, 2014-ÖSYS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.  Başvurular kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapılacaktır. 2014-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adayların ÖSYS başvurularının alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Başvuru esnasında adayların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için başvuru sistemi, başvuru merkezlerine test amaçlı açılmış, başvuru merkezleri sistem üzerindeki kontrol işlemlerini yapmışlardır. Adayların, başvuru merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, başvuru işlemlerini başvuru süresinin son günlerine bırakmamaları önemle hatırlatılır.

ÖSYS Klavuzunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu

2014 YGS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2014-2015 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Sistemin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi’dir (ÖSYS). Bu sistem içinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanacaktır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilme işlemleri de ÖSYS kapsamında yapılacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim programlarına öğrenci yerleştirilmesi ÖSYS’nin dışında
olup ilgili kurumların özel kanunlarında gösterilen usullere göre yapılır. İlgilenen adaylar, 2014-ÖSYS'ye katılmalarının gerekip gerekmediğini adı geçen kurumlardan öğrenebilirler.

ÖSYS’YE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR?

a) Başvuru Merkezinde Yapılacak Başvurular
Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın başvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayın başvuru
merkezine gitmeden önce de aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekir: 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulmuş olmalıdır.

Son sınıf düzeyinde olup da okulunun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü
tarafından belirli bir başvuru merkezine yönlendirilen adayların, 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki eğitim
bilgileri kendi okul müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır. Başvuru/sınav ücreti yatırılmış olmalı.
Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir: Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş (aday son sınıf öğrencisi ise onaylanmış) 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

Engelli/sağlık sorunu olan adaylar için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı) ve sağlık raporu Mezun durumda olup ilk kez ÖSYS’ye başvuracak adaylar, başvuru için ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine giderken yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ortaöğretim diplomasının resmî
onaylı bir örneğini de (noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı) yanlarında
bulundurmak zorundadır.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon başkanının, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. vezirhaber.com Başvuru merkezi görevlisi, vezirhaber.com bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2014-ÖSYS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz, fotoğrafınız uygun çekilmiş ve diğer bilgileriniz doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Fotoğrafınız uygun çekilmemiş ve/veya bilgileriniz sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesini isteyiniz. vezirhaber.com Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve 2014-ÖSYS’nin bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.

Bu aşamadan sonra eğitim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği, başvuru merkezlerine
değil, aday tarafından doğrudan ilgili belgelerle 6 Haziran 2014 tarihine kadar ÖSYM’ye yapılmak zorundadır.

DİKKAT: ÖSYM’ye ulaştırılması gereken diploma, sağlık raporu vb. belgelerin onaylı bir örneği ÖSYM’ye
gönderilmelidir. ÖSYM’ye belgelerin asılları gönderilmemelidir. Belgelerin asılları, ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine de verilmemelidir.

b ) İnternet İle Bireysel Başvurular
2014-ÖSYS’ye bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra
ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2014-ÖSYS Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar doğrultusunda
işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

DİKKAT: Başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasının mutlaka
görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adayların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme
girilebilmesi için, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel
durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar
daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda sağlık raporlarını ÖSYM’ye göndermiş olsalar bu belgelerini, başvuru süresi
içinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.

Yurt dışında bulunan adaylardan sınav ücretini döviz olarak bankaya yatıranlar, bireysel başvuru hakları olsa
bile, İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapamazlar.

c ) Postayla Başvurular
Başvuruların yapılacağı tarihler arasında zorunlu askerlik görevini yerine getirme, sürekli ve ağır hastalık,
tutukluluk/hükümlülük veya yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle başvuru merkezine gitmesi
mümkün olamayan adaylar, aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. 2014-ÖSYS’ye başvuru
süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler
kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.

Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formu Sürekli ve ağır hastalık, yurt dışında bulunma, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (engelli/sağlık sorunu olan adaylar için sağlık raporu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu) Eğitim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki yıl içinde
çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont

DİKKAT:
Sınav veya sınavsız geçiş ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb.
işlemleri yapmak ÖSYS’ye başvuru için yeterli değildir. ÖSYS’ye başvuru, bu kılavuzda belirtilen
yollardan biriyle yapılmış olmalı ve başvuru kayıt bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.Sponsor Bağlantılar

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV