20 Aralık 2014 Cumartesi

Taşeron İşçilere kadro verilecek mi?
Sponsorlu Bağlantılar

YSK Yurt dışı seçmen sorgulama 2014 Nerede oy kullanacağım? (Yurt dışı YSK Cumhurbaşkanlığı seçimleri Sandık liste Bilgisi)

(YSK Yurt dışı Seçmen Sorgulama) YSK - Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimleri Yurt dışı sandık bilgisi sorgulama işlemi YSK'nin sitesinden yapılıyor. Nerede oy kullanacağım? Cumhurbaşkanlığı seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları ne zaman açıklayacak. seçmen listesi açıklandı mı? Yurt dışı seçmen listesi nasıl öğrenilir? Yurt dışı seçmen listesi belli oldu mu? nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum, nerede oy kullanacağım 2014 Yurt dışı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nerede oy kullanacağım?

01 Temmuz 2014 Salı 00:10
YSK Yurt dışı seçmen sorgulama 2014 Nerede oy kullanacağım? (Yurt dışı YSK Cumhurbaşkanlığı seçimleri Sandık liste Bilgisi)
Sponsorlu Bağlantılar

YSK - Yüksek Seçim Kurulu (YSK Yurt dışı Seçmen Sorgulama) Cumhurbaşkanlığı seçimleri Yurt dışı sandık bilgisi sorgulama işlemi YSK'nin sitesinden yapılıyor. Nerede oy kullanacağım? Cumhurbaşkanlığı seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları ne zaman açıklayacak. seçmen listesi açıklandı mı? Yurt dışı seçmen listesi nasıl öğrenilir? Yurt dışı seçmen listesi belli oldu mu? nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum, nerede oy kullanacağım 2014 Yurt dışı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nerede oy kullanacağım?

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.)

Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5678 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.
YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Seçimi Nasıl Yapılır?

1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
2- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.
3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
4- Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
g) Birinci oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,
Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir.

Kimler Oy Kullanabilir?
18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri ile Halkoylamasında oylarını kullanabilirler. 
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği),
- "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek veya;
- Android, IOS ve Windows cihazlar için hazırlanan "Seçmen Sorgulama" mobil uygulamaları aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Askı başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?
Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının yurt dışı seçmen kütüğündeki kayıtları; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulun internet sayfasında ("Yurt Dışı Seçmen Sorgulama") ilân edilir. Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerinde duyurulur.
 
Askı Başlangıç Tarihi: 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 08.00
Askı Bitiş Tarihi: 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 17.00 
Seçmen Kütüğünün Kesinleşme Tarihi: 20 Temmuz 2014 Pazar günü

Nerede oy kullanacağım?
- Oy verme süresi 2, 3, 4 gün olan ülkelerde bulunan seçmenler;

21 Temmuz 2014 saat 8:00 ile 25 Temmuz 2014 saat 17:00 arasında www.ysk.gov.tr internet adresinden oy kullanmak istedikleri günü, saat aralığını ve sandığını belirleyebileceklerdir.

- Oy verme gününü belirlemeyen seçmenlerin oy verecekleri gün, saat aralığı ve sandığı Sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir.

Bu seçmenler oy verecekleri günü, saat aralığını ve sandık bilgisini 26 Temmuz 2014 tarihinden itibaren "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulayabileceklerdir.

- Bulundukları ülkede oy kullanmayan seçmenler Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında 26 Temmuz - 10 Ağustos 2014tarihleri arasında oy kullanılabilecektir.


NOT: Yurt dışında oy kullanma saatleri mahalli saat ile 08.00 – 17.00 arasıdır.

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Kaydımı bulamadım, nereye başvurmalıyım?
Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen,
- Yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,
- Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya
- Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler;

29 Haziran 2014 tarihine kadar

a) Yurt dışında, dış temsilciliklere, dış temsilcilik bulunmaması halinde "Adres Beyan Formu" (Form B) doldurarak ve ekine nüfus cüzdan fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta (iadeli taahhütlü veya kargo) ile göndererek,
b) Yurt içinde ise, yurt içi adresinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne giderek Adres Beyan Formu (Form B) doldurarak ve pasaportunu ibraz ederek veya,
c) E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) veya www.nvi.gov.tr web sayfasından e-imza ile başvuruda bulunmalıdırlar.

29 Haziran - 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında

a) Dış temsilcilikler aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurmalıdır . Düzenlenecek Adres Beyan Formunu (Form B), Temsilciliklerce uygunluk görüşü açıklamalar kısmına eklendikten sonra tarayarak, yurtdisi.secmen@ysk.gov.tr e-posta adresine gönderir ve gönderdiği e-postanın teslim ve okundu bilgisini ister.
b) Dış temsilcilikler, kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri Adres Beyan Formu (Form B) hakkında da yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem yapar.
c) Yerleşim yeri yurt dışında olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde bulunanların , Adres Beyan Formunu (Form B) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılır.
d) Askerlikten terhis olmasına ya da asteğmenliğe nasbedilmesine rağmen ilân edilen yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların, terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev belgeleri ile dış temsilciliklere veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları yapılır.
e) Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenler, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurulması üzerine kayıtları yapılır.
f) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı Kanun'un 471'inci maddesindeki, "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali sona eren, (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin, ibrazı gereklidir.)
g) Yukarıdaki fıkralar uyarınca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan başvurular hakkında verilen kararını, gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
h) Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt veya değişiklik için posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Sandık kurulacak ülkeler ve oy verme süreleri
Aşağıda belirtilen ülkelerde oy kullanmak isteyen seçmenler, 21 Temmuz 2014 Pazartesi 08.00 ile 25 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00 (Türkiye saati ile) arasında Yüksek Seçim Kurulu internet sayfasında (www.ysk.gov.tr), "SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sisteminden (Randevu)" 1.tur ve 2. tur oy kullanma tarihlerini belirleyebilecek, hangi sandıkta oy kullanacağını anında öğrenebilecektir.

Randevu almayan seçmenlerin oy verecekleri gün, saat aralığı ve sandık numarası Yüksek Seçim Kurulunca otomatik belirlenecektir.

Randevu almayan seçmenler, hangi sandıkta oy kullanacağını 26 Temmuz 2014 tarihinden itibaren www.ysk.gov.tr internet adresinden öğrenebilecektir.

Oy kullanma süresi 1 gün olan ülkelerde seçmenlerin randevu almasına gerek yoktur. Bu ülkelerde oy kullanacak seçmenlerin oy kullanacakları saat aralığı ve sandık numarası Yüksek Seçim Kurulunca otomatik belirlenecektir. Seçmenler, hangi saat aralığında ve sandıkta oy kullanacağını 26 Temmuz 2014 tarihinden itibaren www.ysk.gov.tr internet adresinden öğrenebilecektir.

Ülke Oy Verme Tarihi Oy Verme Süresi
Almanya, ABD, Avustralya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, 
Hollanda, İsrail, İsviçre,
İtalya, KKTC, Lübnan, 
Norveç, Romanya, Suudi Arabistan, 
Türkmenistan,
31 Temmuz – 3 Ağustos 2014 4 gün
Kanada, Rusya 31 Temmuz – 2 Ağustos 2014 3 gün
Bulgaristan, Kazakistan 1 – 3 Ağustos 2014 3 gün
Avusturya, Cezayir, İngiltere, 
İsveç, Japonya, Katar, 
Kırgızistan, Macaristan, Makedonya,
Yunanistan
2 – 3 Ağustos 2014 2 gün
Çin Halk Cumhuriyeti 31 Temmuz 2014 1 gün
Birleşik Arap Emirlikleri 2 Ağustos 2014 1 gün
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, 
Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, 
Güney Afrika, Gürcistan, İran, 
İrlanda, İspanya, Kosova, 
Kuveyt, Mısır, Özbekistan,
Polonya, Sudan, Tunus, 
Ukrayna, Umman, Ürdün, 
Yeni Zelanda
3 Ağustos 2014 1 gün

Oyumu nasıl kullanacağım?
a) Seçmenlerin, belirlenen gün ve saat aralığında oylarını kullanmaları gerekmektedir, ancak bu saat aralığı dışında gelenler, aynı gün içinde sıraya girmek koşuluyla oylarını kullanabileceklerdir.

b) Oy verme bitiş saati itibariyle (17.00) sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile sadece bu seçmenlere oylarını kullandıracak, saat 17.00'den sonra gelen seçmene ise oy kullandırılmayacaktır. (298/89, 96),

c) Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir.

Oy verme işlem adımları;

a) Kimlik Tespiti;

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaport ile kimlik tespiti yapılır .

- Seçmenin nüfus cüzdanında veya pasaportunda, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesinin veya temsilcilikçe verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir.

- Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırmaz.

NOT:Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez.

b) Komisyon başkanı,

- SEÇSİS’te SEC_005_B "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama ve Oy Kullandı Bilgi Girişi" ekranı üzerinden seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığı sorgular,

- Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan veya "Oy Kullandı" bilgisi işaretli bulunan vatandaşlara oy kullandırmaz.

- Sorgulama sonucu, Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup ve "Oy Kullandı" bilgisi işaretli olmayan seçmene ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi bilgilerini Örnek: 500 sayılı sandık seçmen listesine yazdırır.

Ayrıca;

- Kanuna uygun biçimde hazırlanmış İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührünü taşıyan oy zarfını,

- Hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmayan arkası sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş birleşik oy pusulasını, Kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra "Tercih" veya "Evet" mührü ile birlikte seçmene vererek kendisine bu mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine, aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle basması ve birleşik oy pusulasını katlayıp sarı zarfa koyarak ağzını yapıştırmasını,

- Zarf içine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey koymamasını,

- Birleşik oy pusulasının herhangi bir yerine başkaca bir işaret koyması halinde oyunun geçersiz olacağını hatırlatır ve kapalı oy verme yerine girmesini söyler.

- Oyunu zarfa koyarak ve zarfı kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırıldıktan sonra oy verme işleminin tamamlanmasını sağlar (298/94/C).

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin baş parmağını basar. Sol elinin baş parmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılır. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adının karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanır (298/93).

Seçmene;

- Birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği,

- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu,

- Bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakması gerektiği de hatırlatılır (298/92).

Engellilerin oy kullanması
Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olan seçmenler, o sırada sandık alanında bulunan ve seçmen olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemez (298/93). Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.

Okuma - yazma bilmeyenlerin oy kullanması
Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde isimleri yazılı, resimleri bulunanların hangisinin kime ait olduğunu ve nasıl oy verileceğini anlatır. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuma - yazma bilmeyen seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.Sponsorlu Bağlantılar

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
SAYFALAR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV