18 Aralık 2014 Perşembe

Taşeron İşçilere kadro verilecek mi?
Sponsorlu Bağlantılar

Bilecik Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları - 01.07.2014

Bilecik Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2014 ÖSYM Haberini okuyorsunuz. Bilecik üniversitesi taban puanları ösym haberi ve daha fazlası için tıklayınız. Bilecik üniversitesi taban puanları yeni sistem pdf, Bilecik 2 yıllık üniversite taban puanları, Bilecik 4 yıllık üniversite taban puanları için tıklayınız. Lys sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm gözler Bilecik Üniversitesi taban puanlarına çevrildi. 2014 yılında Bilecik Üniversitesi taban puanlarını sitemizdeki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

29 Haziran 2014 Pazar 00:38
Bilecik Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları - 01.07.2014
Sponsorlu Bağlantılar

Bilecik Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2014 ÖSYM Haberini okuyorsunuz. Bilecik üniversitesi taban puanları ösym haberi ve daha fazlası için tıklayınız. Bilecik üniversitesi taban puanları yeni sistem pdf, Bilecik 2 yıllık üniversite taban puanları, Bilecik 4 yıllık üniversite taban puanları için tıklayınız. Lys sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm gözler Bilecik Üniversitesi taban puanlarına çevrildi. 2014 yılında Bilecik Üniversitesi taban puanlarını sitemizdeki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Açıklamalar 
Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanların kendi alanlarında sınavsız olarak 
yerleştirilebilecekleri 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine göre yer 
almaktadır. Bu tablodaki yükseköğretim programlarına yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara 
verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de 
bulabileceklerdir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo-3A'daki boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların programın puan türündeki Y-YGS puanları esas alınacaktır. 
1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca 
saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o 
programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz 
sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız 
yapılmaz. 
2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: 
a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı 
engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa 
yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. 
b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için 
gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, 
bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. 
c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe 
ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 
3. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim 
Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme 
konulmaz. 
4. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle 
değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak 
ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 
5. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 

En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo 3A)
En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo 3B)
En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo 4)

Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir. 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2014-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında (- - - -) yer almaktadır. Kontenjanları 2013-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise En küçük puan ve Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz. 2014 ÖSYS'de puan türü değişen programların Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda (- - - -) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: 
KODU OKUL TÜRÜ 
 4 Anadolu Teknik Lisesi 
 3 Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 
 2 Meslek Lisesi 
 1 Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi 
Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme 
Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3, ..... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2013-ÖSYS’deki en küçük puanı yer almaktadır. (8) numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır. 
 
Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3, ..... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2013 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Programların 2013-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/belge/1-19243/2013-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

TABLO-3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
TABLO-3B YGS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
TABLO-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-3A, TABLO-3B ve TABLO-4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre öğrenci Alan Yükseköğretim Programları
TABLO-5'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları
TABLO-6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları
TABLO-6B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programları
TABLO-6B.3 Sanat ve Tasarım Fakültesi Lisans Programları
TABLO-6B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programları
TABLO-6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
TABLO-7 Okul Türleri ve Kodları
TABLO-8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve KodlarıSponsorlu Bağlantılar

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
SAYFALAR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV